Spread betting

Spread betting härrör faktiskt redan från 40-talet. Idag så har internet revolutionerat konceptet spread betting som du kan engagera dig i hos mängder av olika bettingssidor på nätet. Spread betting är alltså inte något nytt i spelvärlden, men har bara först nu börjat få lite fäste i Norden. Av någon anledning har det dock inte riktigt slagit igenom med full kraft här. Om man kikar på stora Europeiska länder som Storbritannien eller Tyskland så är det verkligen superpopulärt med med spread betting. Men vad är de spread betting? Jo det är ett sätt att spekulera på finansmarkander genom att placera bets. Om man spread bettar på aktier till exempel så köper och säljer man alltså inga aktier utan bettar helt enkelt på att om en aktie ska gå upp eller ned. Det kan tyckas som att det är mer eller mindre samma sak. Och det är det ju nästan, men inte riktigt. Det finns vissa fördelar med spread betting som kräver lite närmare förklaring. Det handlar om handikapp som gör att man kan betta på spel via spread betting-metoden som gör att det kan bli mer intressant.

Exempel: 

Säg att Real Madrid möter ett svenskt division 2-lag. Ingen skulle då vilja spela på att division 2-laget skulle vinna oavsett vilket lag som Real Madrid skulle ha ställt upp med. Men om spelet handlade om att Real Madrid skulle vinna matchen med 10 mål eller fler så skulle det kunna bli ett intressant spel. Spreaden är i det här fallet 10 och spelet att “spread betta” på skulle alltså vara att Real Madrid vinner med 10 mål eller fler.

Se upp med risken i spread betting

Man ska vara medveten om att risken i spread betting kan vara enorm. Så det gäller att förstå marknaden som man spread bettar på. Om du till exempel spread bettar på finansiella tillgångar vilket de flesta gör så finns det vissa instrument som är väldigt svängiga. Ta silver till exempel som är notoriskt svängigt. Om du har spread bettat och ligger fel så kan det snabbt bli mycket kostsamt.